Od 31 grudnia 2020 roku w państwach Unii Europejskiej obowiązują wspólne przepisy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego dotyczące użytkownia bezzałogowych statków powietrznych.

Bez obostrzeń dozwolone jest latanie bezzałogowymi statkami powietrznymi ważącymi poniżej 250g (klasa C0) oraz nie posiadającymi kamery („czujników umożliwiających zbieranie danych”).

Rejetracji oraz szkolenia online można dokonać na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego -> https://drony.ulc.gov.pl/

Więcej informacji dotyczącyh nowych przepisów wraz z szczegółowym opisem każdej kategorii lotów znajdują sie na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego -> https://ulc.gov.pl/pl/drony

Prezentacja przedstawiająca nowe przepisy oraz opisująca poszczególne kategorie lotów -> https://ulc.gov.pl/_download/Drony/3_wdro%C5%BCenie_przepio%C3%B3w_unijnych_PSzymanski.pdf