Żywice
ŻYWICA L285 500G + UTWARDZACZ H286/200G
ŻYWICA L285 500G + UTWARDZACZ H286/200G
ŻYWICA L285 500G + UTWARDZACZ H286/200G
ŻYWICA L285 500G + UTWARDZACZ H286/200G
ŻYWICA L285 500G + UTWARDZACZ H286/200G
ŻYWICA L285 500G + UTWARDZACZ H286/200G

ŻYWICA L285 500G + UTWARDZACZ H286/200G

95,99 zł
02-0075
W magazynie

Lotnicza żywica epoksydowa L-285 używana w przemyśle lotniczym. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością statyczną i dynamiczną. Przeznaczona do klejenia:

  • metalu, drewna, niektórych tworzyw sztucznych,
  • włókien:  szklanych, węglowych i aramidowych

Proporcja mieszania z utwardzaczem 100:40 (100g. żywicy:40g. utwardzacza - wagowo), czas pracy 100g w temperaturze 25 stopni C wynosi:

  • z utwardzaczem H-285: do 60 min.
  • z utwardzaczem H-286: do 120 min

    Zestaw zawiera:

  • żywica L-285: 500 g.
  • utwardzacz 286: 200 g.

Czas wiązania 24 godziny, uzyskanie pełnej wytrzymałości 7 dni.

     W ofercie sklepu posiadamy strzykawki, idealne do odmierzania ilości żywicy i utwardzacza przy komponowaniu mieszanki.

     Pierwsza pomoc:

Uwagi ogólne:
Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych
na etykiecie. Przy wystąpieniu symptomów lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć rady lekarza.
W kontakcie ze skórą:
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie dużą ilością wody
z mydłem. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie z oczami:
Wypłukać obficie dużą ilością wody (10-15 min.). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. Natychmiast wezwać lekarza okulistę.
W przypadku spożycia:
Wypłukać poszkodowanemu usta, podać do picia duże ilości wody. Wezwać lekarza, pokazać  opakowanie lub etykietę.
Po narażeniu drogą oddechową:
Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. Wezwać lekarza.
W przypadku utraty przytomności transportować poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej).

Przy pracach z żywicą zawsze należy przestrzegać przepisów BHP oraz pracować w ubraniach ochronnych.